Archive
Home

Rooms

30 Jun

Standard Garden View

Trong không gian ấm áp và gần gũi, dãy phòng Standard Garden View nép mình bên những hàng dừa xứ biển. Bên trong phòng ngăn cách bên ngoài bởi một lớp kính trong suốt tạo sự kết nối thân thiết với thiên nhiên. Một kiến trúc bằng tre được tái hiện trong phòng với tông […]

READ MORE
30 Jun

Superior Garden View

Trong không gian ấm áp và gần gũi, dãy phòng Superior Garden View nép mình bên những hàng dừa xứ biển. Bên trong phòng ngăn cách bên ngoài bởi một lớp kính trong suốt tạo sự kết nối thân thiết với thiên nhiên. Một kiến trúc bằng tre được tái hiện trong phòng với tông […]

READ MORE
30 Jun

Deluxe Ocean View

Trong không gian ấm áp và gần gũi, dãy phòng Deluxe Ocean View nép mình bên những hàng dừa xứ biển. Bên trong phòng ngăn cách bên ngoài bởi một lớp kính trong suốt tạo sự kết nối thân thiết với thiên nhiên. Một kiến trúc bằng tre được tái hiện trong phòng với tông […]

READ MORE
30 Jun

Executive Bungalow

Trong không gian ấm áp và gần gũi, dãy phòng Executive Bungalow nép mình bên những hàng dừa xứ biển. Bên trong phòng ngăn cách bên ngoài bởi một lớp kính trong suốt tạo sự kết nối thân thiết với thiên nhiên. Một kiến trúc bằng tre được tái hiện trong phòng với tông màu […]

READ MORE
30 Jun

Premium Executive Bungalow

Trong không gian ấm áp và gần gũi, dãy phòng Premium Executive Bungalow nép mình bên những hàng dừa xứ biển. Bên trong phòng ngăn cách bên ngoài bởi một lớp kính trong suốt tạo sự kết nối thân thiết với thiên nhiên. Một kiến trúc bằng tre được tái hiện trong phòng với tông […]

READ MORE