Điều khoản chính sách
Home

Điều khoản chính sách

Điều khoản chính sách

ĐIỀU KIỆN ĐẶT PHÒNG

– Khách thông báo cho khách sạn bằng văn bản (fax hoặc email) việc đặt phòng với đầy đủ thông tin: Tên khách & số lượng phòng, thời gian đoàn  đến và đi, phương thức thanh toán,các dịch vụ khác: ăn uống, đưa đón…và các yêu cầu cụ thể khác.

– Riêng đối với những đoàn khách từ 30 phòng trở lên, khách có trách nhiệm thông báo những chi tiết trên cho khách sạn chậm nhất là 03 ngày trước khi đoàn đến.

– Khách sạn có trách nhiệm sắp xếp phòng cho khách đặt theo thoả thuận hai bên đã đồng ý trước qua phiếu yêu cầu đặt phòng của khách.

–  Trong những trường hợp khách có đề nghị khách sạn hỗ trợ phục vụ cho những đoàn khách ưu tiên hoặc những đối tác đặc biệt, khách sẽ gửi yêu cầu cụ thể bằng văn bản để khách sạn hỗ trợ.

ĐIỀU KIỆN HUỶ DỊCH VỤ

A-  Dịch vụ phòng nghỉ

Trong trường hợp khách muốn huỷ yêu cầu đặt phòng thì phải thông báo cho khách sạn bằng văn bản.

Đối với các đoàn  từ 50 phòng nghỉ trở lên:

+  Báo hủy đặt phòng  trước 15 ngày trước ngày sử dụng dịch vụ: Miễn phí

+  Báo hủy đặt phòng dưới 15 ngày đến 07 ngày trước ngày sử dụng dịch vụ: khách phải thanh toán cho khách sạn: 50% tổng giá trị tiền phòng đã đặt cho 01 đêm

+  Báo hủy đặt phòng 07 ngày trước ngày sử dụng dịch vụ: khách phải thanh toán cho khách sạn: 100 % tổng giá trị tiền phòng  đã đặt cho 01 đêm.

Đối với các đoàn dưới 50 phòng nghỉ:

+   Báo hủy đặt phòng 07 ngày trước ngày sử dụng dịch vụ: Miễn phí

+  Báo hủy đặt phòng dưới 07 ngày đến 03 trước ngày sử dụng dịch vụ: khách phải thanh toán cho khách sạn: 50% tổng giá trị tiền phòng đã đặt cho 01 đêm .

+  Hủy đặt phòng 03 ngày trước ngày sử dụng dịch vụ: khách phải thanh toán cho khách sạn: 100% tổng giá trị tiền phòng của cả đoàn cho 01 đêm.

Việc thanh toán các chi phí huỷ đoàn (Cancellation & No Show), sẽ được thực hiện bằng hoá đơn có kèm Fax đặt phòng của khách.

B- Dịch vụ ăn uống

– khách đặt ăn trong 12 giờ trước giờ sử dụng dịch vụ, thực đơn sẽ do khách sạn quyết định.

– Mọi thay đổi về thực đơn phải thông báo cho khách sạn, 24 giờ trước khi sử dụng dịch vụ.

–  Hủy đặt ăn trước 01 ngày : Miễn phí

– Hủy đặt ăn trong vòng 24h:  trả 100% tổng giá trị bữa ăn cho cả đoàn.

– Việc bỏ không dùng dịch vụ mà không báo trước theo như điều khoản trên thì bên khách chịu 100% tổng giá trị tiền phòng của cả đoàn cho 1 đêm, 100% tổng giá trị bữa ăn.

Most frequent question - Customer

How to pay an online room reservation ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus dolor at libero ultricies ullamcorper vel ut dui. Maecenas sollicitudin risus non faucibus blandit. Nulla facilisi. Maecenas nec purus sed sapien maximus pellentesque. Pellentesque maximus nec felis sed suscipit. Phasellus eu mollis lectus, eget rhoncus leo. Sed eget leo ullamcorper, vulputate diam eget, malesuada metus.

How to became a VIP customer in our resort ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus dolor at libero ultricies ullamcorper vel ut dui. Maecenas sollicitudin risus non faucibus blandit. Nulla facilisi. Maecenas nec purus sed sapien maximus pellentesque. Pellentesque maximus nec felis sed suscipit. Phasellus eu mollis lectus, eget rhoncus leo. Sed eget leo ullamcorper, vulputate diam eget, malesuada metus.

Which currency do we accept in our structure ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus dolor at libero ultricies ullamcorper vel ut dui. Maecenas sollicitudin risus non faucibus blandit. Nulla facilisi. Maecenas nec purus sed sapien maximus pellentesque. Pellentesque maximus nec felis sed suscipit. Phasellus eu mollis lectus, eget rhoncus leo. Sed eget leo ullamcorper, vulputate diam eget, malesuada metus.

How can I give my clothes for speed laundry service ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus dolor at libero ultricies ullamcorper vel ut dui. Maecenas sollicitudin risus non faucibus blandit. Nulla facilisi. Maecenas nec purus sed sapien maximus pellentesque. Pellentesque maximus nec felis sed suscipit. Phasellus eu mollis lectus, eget rhoncus leo. Sed eget leo ullamcorper, vulputate diam eget, malesuada metus.

Most frequent question - Partner

How can you become your external partner ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus dolor at libero ultricies ullamcorper vel ut dui. Maecenas sollicitudin risus non faucibus blandit. Nulla facilisi. Maecenas nec purus sed sapien maximus pellentesque. Pellentesque maximus nec felis sed suscipit. Phasellus eu mollis lectus, eget rhoncus leo. Sed eget leo ullamcorper, vulputate diam eget, malesuada metus.

Do you have any affiliate program for children ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus dolor at libero ultricies ullamcorper vel ut dui. Maecenas sollicitudin risus non faucibus blandit. Nulla facilisi. Maecenas nec purus sed sapien maximus pellentesque. Pellentesque maximus nec felis sed suscipit. Phasellus eu mollis lectus, eget rhoncus leo. Sed eget leo ullamcorper, vulputate diam eget, malesuada metus.

How can you get to work in your business ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus dolor at libero ultricies ullamcorper vel ut dui. Maecenas sollicitudin risus non faucibus blandit. Nulla facilisi. Maecenas nec purus sed sapien maximus pellentesque. Pellentesque maximus nec felis sed suscipit. Phasellus eu mollis lectus, eget rhoncus leo. Sed eget leo ullamcorper, vulputate diam eget, malesuada metus.

What and where are the headquarters of your company ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus dolor at libero ultricies ullamcorper vel ut dui. Maecenas sollicitudin risus non faucibus blandit. Nulla facilisi. Maecenas nec purus sed sapien maximus pellentesque. Pellentesque maximus nec felis sed suscipit. Phasellus eu mollis lectus, eget rhoncus leo. Sed eget leo ullamcorper, vulputate diam eget, malesuada metus.

CONTACT

Get In Touch

ROOMS

Best Promotions